Thursday , May 23 2024

మరణంపై యేసుక్రీస్తూ గెలిచిన విజయోత్సవమే ఈస్టర్ పునరుత్థానం

   బిషప్ దుర్గం ప్రభాకర్ -కరుణ శ్రీ

బేతెస్థ మినిస్ట్రీస్-సూర్యాపేట
సూర్యాపేట జిల్లా పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు

తెలంగాణ కెరటం సూర్యాపేట జిల్లా ప్రతినిధి మార్చి 31 : జిల్లా కేంద్రంలోని 4వ వార్డు నందు బేతెస్థ ప్రార్ధన మందిరంలో ఘనంగా ఈస్టర్ ఆరాధనా నిర్వహించి అనంతరం ప్రేమ విందు, స్విట్స్, అరటి పండ్లు పంచిపెట్టి, కొంతమందికీ బాప్తిస్మము ఇచ్చారు.ఈస్టర్ సందర్బంగా బేతెస్థ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకులు, సూర్యాపేట జిల్లా పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బిషప్ దుర్గం ప్రభాకర్ సందేశాన్ని ఇస్తూ మరణంపై యేసుక్రీస్తూ గెలిచిన విజయోత్సవంగాక్రైస్తవులు ఈస్టర్ పండుగగా జరుపుకుంటారని, కేధలిక్కులు,పెంతుకోస్తులు,లూధరన్, బైబిలు మిషను వారు జరుపుకునే సిలువధ్యానాలు, భస్మ బుధవారం తో ఆరంభమై ఈస్టర్ రోజుతో ముగిస్తుంది.పవిత్ర బైబిల్ యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానానికి దారితీసిన,సంఘటనలను వివరిస్తుంది,క్రైస్తవుల విశ్వాసులకు గొప్ప, శక్తివంతమైన ఈస్టర్ పండుగ అని , గుడ్ ఫ్రైడే రోజున యేసుక్రీస్తు సిలువవేయడంతోప్రారంభమవుతుంది. యూదయ అధికారులచే దైవదూషణ, రాజద్రోహానికి పాల్పడ్డాడని ఆరోపించిన తరువాత, యూదయ రోమన్ గవర్నర్ పొంతి పిలాతు యేసుక్రీస్తు కు మరణశిక్ష విధించాడు. అతను కొరడాలతో కొట్టబడ్డాడు, ఎగతాళి చేయబడ్డాడు, అతనిని సిలువ వేయబడిన ప్రదేశానికి సిలువను మోస్తూ యెరుషలెము గోడల వెలుపల ఉన్న కొండకు గోల్గోథా లేదా కల్వరి అనే స్థలానికి తీసుకెళ్ళి సిలువ వేస్తారు.సిలువ వేయబడిన ప్రదేశంలో,అతను చాలా గంటలు అక్కడే వేలాడదీయబడి, తీవ్రమైన శారీరక నొప్పిని, అవమానాన్ని భరిస్తూ, చివరకు “నా దేవా, నా దేవా, నీవు నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టావు?” (మత్తయి 27:46) అంటూ సిలువ మరణం పొందెను. అప్పుడు అతను తన ఆత్మను విడిచిపెట్టి మరణించేను.
అయితే మూడో రోజు ఓ అద్భుతం జరిగింది. యేసు అనుచరులుగా ఉన్న స్త్రీలు ఆయన శరీరాన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు, నూనెలతో అభిషేకించడానికి సమాధి వద్దకు వెళ్లారు, కాని వారు వచ్చినప్పుడు, రాయి దొర్లినట్లు, సమాధి ఖాళీగా ఉందని వారు కనుగొన్నారు. అకస్మాత్తుగా, ఇద్దరు దేవదూతలు వారికి కనిపించి, “మీరు చనిపోయినవారిలో జీవించి ఉన్నవారి కోసం ఎందుకు చూస్తున్నారు? అతను ఇక్కడ లేడు, అతను లేచాడు!” (లూకా 24:5-6) అని చెప్పడం జరిగింది.స్త్రీలు ఏమి జరిగిందో చెప్పడానికి శిష్యుల వద్దకు త్వరపడి తిరిగి వచ్చారు,వెంటనే, యేసు స్వయంగా వారికి కనిపించి. అతను తన చేతులు, కాళ్ళపై ఉన్న గాయాలను వారికి చూపించాడు, వారితో భోజనం చేశాడు, అతను దెయ్యం లేదా భ్రాంతి కాదు, నిజమైన దేవుడని, జీవించి ఉన్న వ్యక్తి అని నిరూపించాడు. యేసుక్రీస్తు ను మళ్లీ చూసినందుకు శిష్యులు ఎంతో సంతోషించారు, ఆయనపై వారి విశ్వాసం పునరుద్ధరించబడింది.యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం క్రైస్తవ చరిత్రలో ఒక కీలకమైన సంఘటన. ఇది అతని దైవత్వానికి, శతాబ్దాల క్రితం చేసిన ప్రవచనాల నెరవేర్పుకు అంతిమ రుజువు. ఇది విశ్వాసులకు ఆశ, కొత్త జీవితానికి చిహ్నంగా ఉంది, మరణం అంతం కాదని, విముక్తి, పునరుద్ధరణకు ఎల్లప్పుడూ అవకాశం ఉందని నిరూపిస్తుంది. వివిధ చర్చిలలో ఈస్టర్ పండుగ ఆదివారం నాడు ప్రత్యేక సేవలను నిర్వహిస్తారు, ఇందులో సంగీతం, ప్రార్థన, బైబిల్ నుండి పఠనాలు ఉంటాయి. అత్యంత ప్రసిద్ధ ఈస్టర్ శ్లోకం, “క్రీస్తు ప్రభువు ఈ రోజు లేచాడు” ప్రపంచంలోని అనేక చర్చిలలో పాడతారు,
మతపరమైన ఆచారాలతో పాటు,ఈస్టర్ డే అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవులకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత,యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం అన్నారు.ఈ కార్యక్రమం లో దుర్గం కరుణ శ్రీ, కొమ్ము హోసన్నా, మీసాల తీతు, బుడిగే నాగరాజు,యడవెల్లి యేసుపాదం,ఆదిమూళ్ళ బాబు, మామిడి ఉపేందర్, రాజు, పేతురు, అబ్రాహాము,కిరణ్, దావీదు, భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.